Inżynieria produkcji

Tematy wykładów:

 Nr Tytuł wykładu
 Plik
 1 Wstęp W0 - Wstep
 2 Inżynieria produkcji
 W1 - Inżynieria produkcji.pdf
 3 Organizacja produkcji W2 - Organizacja produkcji.pdf
 4 Zarządzanie przez jakość W3 - Zarządzanie przez jakość.pdf
 5 Statystyczna metoda kontroli procesów W4 - SPC.pdf
 6 Analiza przyczyn i skutków wadliwości W5 - FMEA.pdf
 7 Projektowanie wg 6 sigma W6 - Six Sigma.pdf
 8 Metoda Taguchi'ego W7 - Taguchi.pdf
 9 Planowanie eksperymentów W8 - Planowanie eksperymentow.pdf
 10 Test zaliczeniowy
 

Uwagi: