Inżynieria produkcji

Tematy wykładów:

 Nr Tytuł wykładu
 1 Wstęp
 2 Inżynieria produkcji
 3 Organizacja produkcji
 4 Zarządzanie przez jakość
 5 Statystyczna metoda kontroli procesów
 6 Analiza przyczyn i skutków wadliwości
 7 Projektowanie wg 6 sigma
 8 Metoda Taguchi'ego
 9 Planowanie eksperymentów
 10 Test zaliczeniowy

Uwaga:
Materiały dydaktyczne dotyczące wykładu i laboratorium umieszczone są na platformie eportalhttps://eportal.pwr.edu.pl/
- Kursy Wydziałowe WEMIF: Inżynieria produkcji