Koło Naukowe - SPECTRE

SPECTRE
jest studenckim kołem naukowym zajmującym się problemami interdyscyplinarnymi z obszaru współczesnych nauk inżynierskich. Oficjalnie zakres działalności Koła dotyczy projektowania, badania i zastosowania systemów mechatronicznych w automatyce i robotyce. W praktyce codziennej oznacza to jednak to, że jesteśmy zainteresowani bardzo szerokim polem działań, w którym kluczowym elementem jest kontakt z licznymi zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi pomysłami. Koło formalnie funkcjonuje na Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, jednak jego członkami są studenci wielu Wydziałów, np. Mechanicznego, Elektrycznego, WEMIF, itp. Koło jest stosunkowo młode (rejestracja miała miejsce w II połowie 2017 roku) i choć nie posiada wielu osiągnięć, jak większość starszych kół naukowych, to pomimo tego, już obecnie rozwija własne projekty i współpracę z przemysłem (np. mieliśmy okazję współpracow z międzynarodową firmą MT-Silesia w zakresie symulacji i modelowania kinetyki i dynamiki pojazdów wielkogabarytowych). Inną formą działalności Koła jest organizacja szkoleń i kursów z metod i technik zaawansowanego programowania w językach C/C++ i Python oraz warsztatów z projektowania, modelowania i symulacji systemów elektronicznych o charakterze mieszanym (z ang. mixed signals), tj. analogowo-cyfrowych.
W roku 2018 Koło zostało laureatem w 8 edycji konkursu Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha.

Koło w ramach swojej działalności współpracuje m.in. z firmą Botland: Sklep dla robotyków i elektroników, Arduino, Raspberry Pi - BOTLAND


Kurs z C/C++
Kurs z zaawansowanych metod i technik programowania obiektowego w języku C/C++ odbywa się w każdy wtorek o godz. 17:00 w p.304 budynek C-2.

8 edycja konkursu Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha
Celem konkursu było prowadzenie warsztatów z nowoczesnych technologii dla młodzieży szkół średnich. Koło naukowe SPECTRE zgłosiło do konkursu następujące tematy warsztatów: Człowiek a robot – podobieństwa i różnice, Internet rzeczy IoT – dla kogo i po co ?, Cyberbezpieczeństwo i kryptologia – zabawa czy konieczność ? Ostatecznie do prezentacji wybrano temat "Człowiek a robot – podobieństwa i różnice", a warsztaty dla młodzieży odbyły się w marcu i kwietniu 2018 r.