Metody numeryczne

Wykład:

 NrTemat
  1Wstęp 
 2Metody numeryczne
 3Obliczenia numeryczne
 4Różniczkowanie i całkowanie
 5Równania i układy równań liniowych i nieliniowych
 6Interpolacja, aproksymacja i ekstrapolacja
 7Optymalizacja i DoE
 8 
Programowanie GPIO


Laboratorium:

 Nr Temat
 1Wprowadzenie do metod numerycznych i obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem języka skryptowego Python
 2Błędy metod numerycznych - źródła i rodzaje
 3Różniczkowanie i całkowanie numeryczne
 4Równania i układy równań liniowych i nieliniowych
 5Interpolacja, aproksymacja i ekstrapolacja
 6Optymalizacja i DoE
 7Zastosowanie języka Python do programowania interfejsu GPIO

Uwaga:
Materiały dydaktyczne dotyczące wykładu i laboratorium umieszczone są na platformie eportalhttps://eportal.pwr.edu.pl/
- Kursy Wydziałowe WEMIF: Metody numeryczne