Modelowanie mikrosystemów


Wykład:

 NrTemat
  1Wstęp 
 2Modelowanie mikrosystemów
 3Modelowanie i symulacje
 4Mechanika i termodynamika
 5Elektromagnetyzm i przepływy
 6Pola sprzężone
 7Projektowanie numeryczne
 8Inżynieria materiałowa


Laboratorium:

 Nr Temat
 1Wprowadzenie do modelowania numerycznego i programu FlexPDE
 2Równanie dyfuzji i analiza w 2D
 3Równanie Laplace'a i analiza w 3D
 4Analiza transportu energii cieplnej i rozkładu temperatury
 5Analiza stanu naprężenia i odkształcenia
 6Analiza rozkładu naprężeń i odkształceń termomechanicznych
 7Analiza przepływów laminarnych i turbulentnych
 8Analiza elektro-termo-mechaniczna
 9Analiza pojemności elektrycznej
10Analiza pola magnetycznego
11Analiza aktuatora mikromechanicznego
12Projekt indywidualny
13
Zajęcia odróbcze

Uwaga:
Materiały dydaktyczne dotyczące wykładu i laboratorium umieszczone są na platformie eportalhttps://eportal.pwr.edu.pl/
- Kursy Wydziałowe WEMIF: Modelowanie mikrosystemów
Ċ
Lab 01.pdf
(439k)
Artur Wymyslowski,
30 maj 2019, 00:19
Ċ
Lab 02.pdf
(537k)
Artur Wymyslowski,
30 maj 2019, 00:19
Ċ
Lab 03.pdf
(201k)
Artur Wymyslowski,
30 maj 2019, 00:19
Ċ
Lab 04.pdf
(151k)
Artur Wymyslowski,
30 maj 2019, 00:19
Ċ
Lab 05.pdf
(164k)
Artur Wymyslowski,
30 maj 2019, 00:19
Ċ
Lab 06.pdf
(136k)
Artur Wymyslowski,
30 maj 2019, 00:19
Ċ
Lab 07.pdf
(523k)
Artur Wymyslowski,
30 maj 2019, 00:19
Ċ
Lab 08.pdf
(126k)
Artur Wymyslowski,
30 maj 2019, 00:20
Ċ
Lab 09.pdf
(149k)
Artur Wymyslowski,
30 maj 2019, 00:20
Ċ
Lab 10.pdf
(147k)
Artur Wymyslowski,
30 maj 2019, 00:20
Ċ
Artur Wymyslowski,
30 maj 2019, 00:20