Modelowanie mikrosystemów


Wykład:

 NrTemat
 Plik
 1Wprowadzenie
W1 - Wprowadzenie.pdf
 2Modelowanie i symulacje
W2 - Modelowanie i symulacje.pdf
 3Mechanika i termodynamika
W3 - Mechanika i termodynamika.pdf
 4Elektromagnetyzm i przepływy
W4 - Elektromagnetyzm i przeplywy.pdf
 5Pola sprzężone
W5 - Pola sprzężone.pdf
 6Projektowanie numeryczne
W6 - Projektowanie numeryczne.pdf
 7Inżynieria materiałowa
W7 - Inżynieria materiałowa.pdf


Laboratorium:

 Nr Temat Plik
 1Wprowadzenie do modelowania numerycznego i programu FlexPDE
Lab 01.pdf
 2Równanie dyfuzji i analiza w 2DLab 02.pdf
 3Równanie Laplace'a i analiza w 3DLab 03.pdf
 4Analiza transportu energii cieplnej i rozkładu temperaturyLab 04.pdf
 5Analiza stanu naprężenia i odkształceniaLab 05.pdf
 6Analiza rozkładu naprężeń i odkształceń termomechanicznychLab 06.pdf
 7Analiza przepływów laminarnych i turbulentnych
Lab 07.pdf
 8Analiza elektro-termo-mechanicznaLab 08.pdf
 9Analiza pojemności elektrycznej
Lab 09.pdf
10Analiza pola magnetycznego
Lab 10.pdf
11Analiza aktuatora mikromechanicznego
Lab 11.pdf
12Projekt indywidualny
 
13
Zajęcia odróbcze